Personalul administrativ

 PERSONAL  DIDACTIC  AUXILIAR


SECRETAR – NICOLAE MARIA

ADMINISTRATOR  FINANCIAR – CISMAȘ LUMINIȚA

ADMINISTRATOR ÎNV. PREŞCOLAR – LITEANU LUMINIŢA

DOCUMENTARIST - COTOARBĂ IOANA

LABORANT - STOIA DANIELA

TEHNICIAN  ATELIERUL  ŞCOALĂ - NICOLAE  IOAN

 

PERSONAL NEDIDACTIC


 

 MUNCITORI  DE  ÎNTREŢINERE :

                 AVRAM CONSTANTIN

     RADU IOAN

                 FLOREA IOAN

 PAZNIC:

     VEZAN  NICOLAE

 INGRIJITORI:

                 COŞULEANU ANA

                 PAŞTEA  ANA

                 ANGHEL  CEZARINA

                 FLOREA  ILEANA

                 STOIA  MARIA