Depunerea dosarelor de concurs se va face la secretariatul Liceului Tehnologic Mîrşa, până în data de 22.01.2015, ora 12.

Concursul, care constă în proba scrisă şi interviu se va desfăşura în data de 10.02. 2015 ora 10, la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC MIRSA.

Detalii: la adresa instituției, Liceul Tehnologic Mîrşa, Str. C. Coposu. Nr.1, Tel. 0269526239 

Acte necesare aici

Condiții de participare la concurs  aici

Bibliografie aici