Inscriere în învățământul primar 2017 - 2018

Descrierea unității de învățământ:

Liceul Tehnologic Mîrșa are în structura sa clase de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

În anul școlar 2017-2018, liceul face înscrieri pentru o clasă.


Circumscripția școlară


    Colonia Mîrșa


Metodologii și calendarul înscrierii:

         Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017 - 2018

Informații privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2017 - 2018


Program înscriere (Prima etapă 27 februarie - 16 martie):


        - de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00

Calendarul înscrii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 - 2018

Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 - 2018


Actele necesare înscrierii:

  •      - cerere-tip de înscriere completată on-line sau la secretariatul unităţii şcolare (Validarea cererii este obligatorie şi se face la secretariatul unităţii şcolare)
  •      - copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal (act doveditor);
  •      - copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  •      - părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, Conf. Art. 3, alin (2) din Metodologia de înscriere (acolo unde este cazul);
  •      - documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  •      - alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (acolo unde este cazul).

  ! Notă: Informaţii privind evaluarea psihosomatică

  ! Notă: Centre de evaluare psihosomatică Sibiu 2017

  ! Notă: Model cerere de evaluare psihosomatică


Informații pentru părinți:


Informaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu :   
Înscrierea în învăţământul primar 2017 - 2018


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale :   
Înscrierea în învăţământul primar 2017 - 2018

 

Tel Verde Judeţean : - Numărul este 0800.816.269