Inscriere în învățământul primar 2017 - 2018

Descrierea unității de învățământ:

Liceul Tehnologic Mîrșa are în structura sa clase de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

În anul școlar 2019 - 2020, liceul face înscrieri pentru o clasă.


Circumscripția școlară


    Colonia Mîrșa.


Metodologii și calendarul înscrierii:

         Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020

Informații privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2019 - 2020


Program înscriere (Prima etapă 26 februarie - 9 martie 2019):


        - de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00.

Calendarul înscrii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020.

Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020.


Actele necesare înscrierii:

  •      - cerere-tip de înscriere completată on-line sau la secretariatul unităţii şcolare (Validarea cererii este obligatorie şi se face la secretariatul unităţii şcolare) aici.
  •      - copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal (act doveditor);
  •      - copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  •      - părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, Conf. Art. 3, alin (2) din Metodologia de înscriere (acolo unde este cazul);
  •      - documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  •      - alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (acolo unde este cazul).

  ! Notă: Informaţii privind evaluarea psihosomatică.

  ! Notă: Centre de evaluare psihosomatică Sibiu.

  ! Notă: Model cerere de evaluare psihosomatică.


Informații pentru părinți:


Informaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu:   
Înscrierea în învăţământul primar 2019 - 2020.


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale:   
Înscrierea în învăţământul primar 2019 - 2020.

 

Tel Verde Judeţean: - Numărul este 0800.816.269