Cuvantul directorului

 

Cuvântul Directorului

 
             Liceul Tehnologic Mîrșa este şi va fi o punte de trecere de la universul copilăriei şi adolescenţei la pragmatismul integrării  într-o comunitate prosperă.

Prin politica şcolii, ne propunem:

      • Să susţinem un raport benefic între restructurarea economică şi oferta de educaţie în cadrul comunităţii şi a regiunii.
      • Să promovăm o largă deschidere asupra problemelor şi posibilităţilor de dezvoltare durabilă, a localităţii, pentru crearea de prosperitate economică şi beneficii educaţionale şi sociale.
      • Să demonstrăm flexibilitate, capacitate de a se adapta şi de a reacţiona creativ şi eficient într-un mediu nesigur aflat în permanentă schimbare.

              Misiunea şcolii

 Liceul Tehnologic Mîrșa va acţiona ca factor regenerator al localităţii şi a aşezărilor limitrofe prin promovarea unor servicii educaţionale de înaltă calitate, crearea unui mediu dinamic, prietenos, responsabil şi deschis spre comunitate, integrarea în programele locale şi regionale de restructurare economică în beneficiul dezvoltării durabile a zonei.

Politica educaţională a şcolii se centrează pe implicarea socio-economică, pe anticiparea cerinţelor grupurilor de interes, pe adaptarea continuă a ofertei la mediul comunitar în temeiul unor valori indispensabile rolului asumat.