Director

 

Director :  MARIA ŞINCA

 Educație și formare:

 Masterat: Management educaţional  Sibiu (2005-2007)

 Licențiată a Facultății de mecanică, specializarea  Autovehicule rutiere Braşov 1984

 Liceul Gh. Lazăr Sibiu

 Cursuri de specialitate:

 2011 Analiza si interpretare schite tehnice, desene de executie, desenare in sisten CAD, utilizarea reprezentarilor  grafice,simularea sistemelor mecanice, proiectare asistata de calculator

 2010 Manager proiect

 2010 Expert in achizitii publice

 2010 Fonduri structurale

 2010  Managementul unitatilor scolare

 2010 Romania in programul de formare profesionala LEONARDO DA VINCI

 2006 Evaluarea manualelor şcolare alternative

 2005 Formare profesională în domeniul învăţământului profesional şi tehnic - Formări Phare

 2003 Educaţia 2000+

 2002 Formarea cadrelor didactice pentru relansarea invatamantului in mediul rural

 Experiență profesională:

 2011 – prezent Director Liceul Tehnologic Mîrşa

 2002 – 2011 Director adjunct Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Mîrşa

 2000 - 2002 Director educativ Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Mîrşa

 1984 - 2000 Profesor discipline tehnice Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Mîrşa

 Aptitudini și competențe:

 Manager proiect  POSCCA – Dezvoltarea capacitatii administrative

 

Coordonare, monitorizare, promovare activitati Primaria orasului Avrig

 

Manager proiect transnational REPAIR – URBACT II

Coordonare, monitorizare, comunicare 10 parteneri externi , promovare Primaria orasului Avrig

 

 

 Experienţă în activitatea de management al instituţiilor publice

 Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, fiecare din posturile deţinute presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul educaţiei şi în alte domenii

 Membră asociaţia Prietenii Avrigului

 Membră asociaţia GAL Ţara Oltului

 Membră Consiliul Consultativ pentru romi