Competențe profesionale

Competențe profesionale 2015 - 2016

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale aici.

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării a absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică. aici

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică. aici

Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durată de 2 ani. aici

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durată de 2 ani. aici