Calitate

RAEI pentru anul școlar 2015 - 2016, generat de aplicația calitate.aracip.eu, se poate descarca aici

RAEI pentru anul școlar 2014 - 2015, generat de aplicația calitate.aracip.eu, se poate descarca aici

RAEI pentru anul școlar 2013 - 2014, generat de aplicația calitate.aracip.eu, se poate descarca aici

Rezultatele chestionarelor date părinților aici și cele date elevilor aici

Raport autoevaluare 2010 - 2011 aici 

Rezumat raport autoevaluare 2010 - 2011 aici

Standarde acreditate aici

Standarde referință aici

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul școlar 2011 - 2012 aici

Strategia de asigurare a calității pentru Liceul Tehnologic Mîrșa aici

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Liceul Tehnologic Mîrșa aici

Raportul anual de evaluare internă pentru 2012 - 2013 aici